Περιοχή ΟΠΑΠ Ντεμπίνας

Η καλλιέργεια του αμπελιού είναι εδώ πολύ παλιά. Γλωσσολογικά και ιστορι- κά στοιχεία δείχνουν ότι η Ντεμπίνα πρέπει να καλλιεργούνταν εδώ πριν από το 600 μ. Χ. Το ΙΗ αιώνα η Ζίτσα είχε ήδη εδραιώσει την φήμη της σαν κατεξοχήν αμπελουργική και οινοπα- ραγωγική περιοχή, ενώ οι οίνοι της ήταν ονομαστοί όχι μόνο στην Ήπειρο αλλά και πέρα από αυτή. Πολλοί ξένοι περιηγητές πέρασαν από τη Ζίτσα στις αρχές του 19ου αιώνα και έγραψαν με ενθουσιασμό για την φύση και τα κρα- σιά της. Ανάμεσα σε αυτούς ο Λόρδος Βύρων που αφιέρωσε στη Ζίτσα μα- κροσκελές ποίημα. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στην περιοχή καλλιεργούνταν 60.000 στρέμματα με αμπέλια ενώ ολόκληρος ο νομός είχε 200.000 στρέμματα.

Περιοχή ΟΠΑΠ Ντεμπίνας

Περιοχή ΟΠΑΠ Ντεμπίνας - Ζίτσα/Εκάλη/Κληματιά/Άνω Καλαμάς

Το 1954 οι παραγωγοί, σε μια προσπάθεια τυποποίησης του προϊόντος και αντιμετώπισης των νέων συνθηκών της αγοράς, ίδρυσαν τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Ζίτσας με μικρές όμως εγκαταστάσεις και δυνατότητες. Έτσι έμειναν τα πράγματα μέχρι που η απειλή της ολοκληρωτικής εξαφάνισης της αμπελουργικής ζώνης και συγχρόνως μιας από τις καλύτερες ελληνικές λευκές ποικιλίες σταφυλιών, λόγω της φυλλοξηράς που ενέσκηψε το 1936 και ολοκλήρωσε την καταστροφή το 1970, ενεργοποίησαν κράτος και συνεταιριστικούς φορείς.

Το 1973 ιδρύεται το σύγχρονο Οινοποιείο της Ζίτσας από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων, ενώ ήδη από το 1972 οι οίνοι της ζώνης της Ζίτσας αναγνωρίζονται και νομοθετικά ως Ονομασίας Προέλευσης Ανώτερης ποιότητας. Συγχρόνως στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 εξυγχρονίζεται η αμπελοκαλλιέργεια με αναμπέλωση και με χρήση αντιφυλλοξηρικών κλημάτων (αμερικάνικου τύπου) και εισαγωγή των γραμμικών σχημάτων καλλιέργειας. Το Οινοποιείο εκσυγχρονίστηκε και διπλασιάστηκε σε χωρητικότητα στα χρόνια 1983-1986 και 1997-2000 έτσι ώστε σήμερα να θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα στη χώρα μας ενώ η επεξεργασία των σταφυλιών, γλεύκους και οίνων γίνεται σε όλες τις φάσεις της παραγωγής με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. Το 2006 το οινοποιείο ανεξαρτητοποιήθηκε σε αυτόνομη εταιρεία και του δοθήκαν έτσι μεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας και παρέμβασης στην αγορά. Ήδη το Οινοποιείο Ζίτσας συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων οινοποιείων της χώρας μας.