Καλλιέργεια της Ντεμπίνας

Η βιολογική καλλιέργεια της αμπέλου είναι η μέθοδος καλλιέργειας κατά την οποία, σύμφωνα με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται συγκεκριμένες πρακτικές για την παραγωγή σταφυλιών. Οι πρακτικές αυτές αφορούν την λίπανση και την φυτοπροστασία. Η λίπανση που εφαρμόζεται για την διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, πρέπει να γίνεται με φυτικά και ζωικά υπολείμματα. Η φυτοπροστασία για την αντιμετώπιση ασθενειών και εντόμων που προσβάλουν τα φυτά της αμπέλου, πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια ορισμένων εγκεκριμένων χημικών ενώσεων, μικροβιολογικών σκευασμάτων και ωφέλιμων εντόμων, τα οποία καταπολεμούν τους εχθρούς του αμπελιού. Με αυτή τη μέθοδο οι οινολόγοι έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν «κρασί βιολογικής καλλιέργειας» και όχι «βιολογικό κρασί», όρος που χρησιμοποιείται εντελώς παραπλανητικά, αφού δεν υπάρχει προς το παρόν αντίστοιχη νομοθεσία.

Καλλιέργεια της Ντεμίνας

Σύμφωνα με την κλασσική παραδοσιακή γεωργία τα διάφορα χόρτα μέσα σε μία καλλιέγεια χαρακτηρίζονται ανεξερέτως ως εχθροί, ανταγωνιστές, και καταναλωτές των χρήσιμων στοιχείων. Σαν μέσο καταπολέμησης χρησιμοποιούνται πολλές μέθοδοι από απλές μηχανικές ( φρεζάρισμα άροση εδαφοκάλυψη κ.α.) χημικές ( ζιζανιοκτόνα κ.α. ). Σύμφωνα όμως με την νέα τάση της ολοκληρωμένης αειφόρου γεωργίας όλα αυτα ( τα χόρτα ακόμα και τα δένδρα ) χάρη σε πολλούς παράγοντες, όπως βιοποικιλότητα, στέγη και τροφή για ωφέλιμα έντομα, εμπλουτισμός εδάφους, ανάσυρση ουσιών και στοιχείων από βαθύτερα στρώματα, κ.α. είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο που αυτές οι εργασίες το τραυματίζουν σοβαρά. Σε αυτή την περίπτωσή εφαρμόζονται μόνο χορτοκοπτικές εργασίες (σχοινί) επί της αμπέλου όταν το μήκου του χόρτου ξεπεράσει τα 10 cm. H χημική επέμβαση απαγορεύεται.

Πρίν τη φύτευση της Ντεμπίνας πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ένα βαθύ όργωμα σε βάθος 80cm. Στη συνέχεια ψιλοχωματίζεται η επιφάνεια του εδάφους και χαράσονται οι θέσεις φύτευσης. Επιδιώκουμε να έχουμε έναν αριθμό 300-450 πρέμνων ανά στρέμα ώστε να μην υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των φυτών σε θρεπτικά συστατικά και υγρασία. Η φύτευση γίνεται σε περιοχές μεγάλης ηλιοφάνειας και υψομέτρου 500-800m. Χρησιμοποιούνται δέ ειδικά εμβολιασμένα κλήματα (αλλιώς το αμπέλι θα γίνει άγριος αμπελώνας). Κατά τη φύτευση καλό είναι να γίνει και λίπανση των νέων αμπελιών με φυσικά μέσα (Κοπριά και από επάνω ξερά φύλα και γύρω γύρω στάχτι αν υπάρχει).

Η φύτευση γίνεται νωρίς την άνοιξη (Μάρτιο μήνα), αφού περάσουν οι κίνδυνοι από τους παγετούς του χειμώνα. Η φύτευση γίνεται σε λάκκους των 30-50cm, με τέτοιο τρόπο ώστε πάνω από την επιφάνεια του εδάφους να μένει ένα μικρό τμήμα με 4-8 μάτια. Δηλαδή η συγκόληση του εμβολίου να βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.